Malmö Bad & Köksmontage.
Ett kreativt  familjeföretag som förverkligar era visioner.


Snickeri                                   Köksmontering
                                  Ba
drum
     Fins
nickeri                                                Golvläggning

Byggnadsvård

=====================================================================================================================================

                                         
                   Avtal ser vi som en självklarhet.
      Rak kommunikation Spar både Tid och Pengar.

INFO:
Badrums uppdrag kommer under april månad 2019 att upphöra av åldersskäl.
Klinker/Kakel såsom kök samt golvläggning kommer att fortsätta i vanlig ordning..


================================================================================================================

Kontakt
070-6463250 Bo Andersson