VARFÖR KOSTAR DET ATT RENOVERA ETT BADRUM.

Beroende på vilka förutsättningar vi jobbar emot, påverkar tiderna överlag,
tiderna är ett schablonsvärde.

Skulle det visa sig att det finns en riskfaktor avseende aspets, så stannar arbetet av, och ett utbildat företag tar över saneringen, där kostnaden ligger på minimum 17 000kronor, vilket beställaren/kunden betalar.

ARBETETS GENERELLA FÖRFARANDE.
När man utför en badrumsrenovering är det vissa moment som måste genomföras och dessa kan delas in i följande områden:
Rivning – 24 h
Innan släggan åker fram, och rivningen av det befintliga badrummet sätts igång, ska anslutande ytor till renoveringen noggrant täckas av med skyddsplast på väggar, mjölkpapp för skydd på golvet och dammskydd mot närliggande rum. Bor du i en lägenhet? För grannfridens skull ska då även entrén, hissen, trappen och ditt våningsplan skyddas med plast för att minska negativ inverkan på dina grannar och för att skydda huset mot skador.
När allt är ordentligt täckt och skyddat ska vatten och avlopp stängas av och pluggas av en rörmokare. Elen ska kopplas ifrån och säkras av en elektriker. En som river ska demontera inredningen och golvbrunnen, sedan riva taket, väggarna, befintligt kakel och klinker.
De rivningsmassor som skapas ska sedan ut ur bostaden, och inte sällan väger det upp till 300 kg, och för att inte skapa extrakostnader vid återvinningen ska rivningsmassorna sorteras. Trä, metall, elartiklar, rör och porslin ska inte blandas.
Innan rivningen är klar ska väggar, golv samt tak förberedas för kommande el- och rördragningar. Det innebär att man skapar spår för att kunna dra rör och el.
Förberedande arbete EL & VVS – 48 h
När ditt badrum är rivet ska elektrikern respektive rörmokaren tillbaka för att göra sina dragningar och kopplingar. Det ska fram rör till tvättställ, kommod, toalett, dusch, avloppsbrunn och eldragningar för eluttag, strömbrytare, dimmer, golvvärme, belysning och spotlights. Det elektriska el slingan i golvet ska även läggas in. Allt detta ska kopplas ihop på ett rätt och riktigt sätt för att sedan gjutas in. Och inte att förglömma ska allt dokumenteras i skrift och bild för att du som beställare ska kunna påvisa att allt arbete är gjort på rätt sätt.
Återuppbyggnad – 124 h
Nu ska badrummet återfå sin fysiska form genom att väggar ska byggas, taket ska reglas och återbyggas samt golvet ska byggas upp med rätt förutsättningar.
Flytspackling, tätskikt & plattsättning
Detta steg inleds med att plattsättaren ska flytspackla golvet, för att badrumsgolvet ska få rätt lutning så du slipper ha vatten som rinner ut i hallen snarare än ner i golvbrunnen. I Sverige har vi väldigt strikta regler kring hur man ska applicera tätskikt, och det görs i flera lager (du kan kolla exakt hur applicering av tätskikt går till). Därefter följer plattsättningen och detta är ett hantverk med stor effekt på det estetiska utfallet av din badrumsrenovering. Till sist ska fog appliceras. Denna del av en badrumsrenovering karaktäriseras av noggrannhet, torktider och precision för att det är så viktigt att det blir rätt och samtidigt snyggt.
Montering – 28 h
Nu ska snickaren tillbaka och montera dörrfoder, tröskeln, kommod, skåp och andra möbler som ska in i badrummet.
Därefter kommer rörmokaren tillbaka för att slutföra sitt åtagande. Dusch- & tvättställsblandare ska monteras och kopplas in, duschglas ska på plats och toalettstol ska installeras.
Till sist ska elektrikern installera spotlights, dimmers, strömbrytare, belysning i tak samt spegelskåp och installera styrdonet för golvvärmen.
Målning – 16 h
Din badrumsrenovering avslutas med att målaren kliver in. Taket ska spacklas och slipas för att sedan målas med våtrumsanpassade produkter. Detta görs i flera omgångar då torktider påverkar hur arbetet kan fortskrida.
______________________________________________________________________________________________________________

Detta är en kort beskrivning över vad som görs i en badrumsrenovering, och ungefär den tidsåtgång respektive delmoment faktiskt tar att utföra i verkligheten. Men för att få en rättvis bild för kostnaden att renovera badrum behöver man även addera tid för hantering av ROT-ansökan, ansökan för eventuella tillstånd för t.ex. sophantering, transporter, in- och utbärning av material, planering av materialinköp, planering och koordinering av de olika yrkesgrupperna, kommunikation med dig som beställare, planering av utförandet. Helt enkelt är det inte bara timmar som hantverkaren står och jobbar i ditt badrum som tar tid. Det går in mycket arbete runtomkring det praktiska utförandet för att arbetet ska kunna göras på ett rätt och effektivt sätt. Och det är ju som sagt timmar ett byggföretag säljer och tar betalt för.
Till arbetstimmarna ska man addera inköp av material som i en standardrenovering ligger på ca 25 000 kr, sophantering (inköp av sopsäckar & transport) på ungefär 4000 kr och kostnad för bilar, parkering och trängselskatt på ungefär 2000 kr.
För att summera är det ungefär 160–200 arbetstimmar som förbrukas i en badrumsrenovering och variabeln för kostnaden för din badrumsrenovering blir då timpriset byggföretaget tar för sina tjänster. Som på alla marknader är det tillgång och efterfrågan som styr det priset. Vad är marknaden villig att betala för behörig arbetskraft? Hur mycket är marknaden villig att betala för just det företag du kontaktat? Vad kan ett visst byggföretag ta för premium för sitt varumärke och erfarenhet? Vad behöver byggföretaget i vinstmarginal för att kunna driva sin verksamhet långsiktigt för att kunna svara upp på sina garantiåtaganden? Vilken beläggning har byggföretaget, och vad är det värt för dem att ta sig an just ditt uppdrag?

SUMMERING / generellt, som kan avvika ifrån objekt till objekt.
Oavsett vilket byggföretag du kontaktar kan du räkna med att priset för en behörig hantverkare i Malmö är 500–700 kr i timmen, medan elektriker och rörmokare kostar lite mer. Så med den formeln blir kostnaden för att renovera ett badrum:
Arbete – 240h*600kr = 144 000 kr avgår ROT – 43200kr
Material – 28 000 kr
Sophantering – 4000 kr
Transport  + Uppbärning-2800 kr
Bilkostnad-10500 kr
P-kostnad tillkommer.
Kostnad av arbete + byggmaterial + återviningsdepån + transport och uppbärning + bilkostnad.
Inkl ROT på arbetskostnaden = 146100 kr
Viktig aspekt.
Vi har många gånger fått höra av potentiella kunder att det inte kan ta så lång tid att göra en badrumsrenovering. Det man måste ha i åtanke är att arbetsytan är liten, och man kan därför sällan arbeta mer än en person åt gången samt att torktider i många moment drar ut på projekttiden. Det kommer påverka kostnaden att renovera ditt badrum.
Vi brukar säga att det är bättre att badrumsrenoveringen tar 6 veckor men håller i 20 år, än att arbetstiden är 2-3 veckor men du får en fuktskada efter 6 månader. Med data på dryga 100 st genomförda badrumsrenoveringar är vi tämligen säkra på våra antaganden.