Slottsgatan 32 i Malmö har många fina äldre lägenheter som byggdes isamband med Baltiska utställningen 1914, så har beställaren som önskemål att få en dekorationsspis i matsalen.

Då denna spis byggdes, så saknades några få bitar av originalsockeln, som vi kan se en liten bit av på bild.
Då dessa lister är av speciellt ursprung, så tillverkades en form för att göra avtryck och justering då de saknade bitarna var större än originalbiten.
Resultatet blev uppskattat och matsalen blev homogen med sitt listverk.