Renovering av en äldre lägenhet.

I samband med en större renovering av en lägenhet, där stora strukturella förändringa utfördes.
Bilder nedan ger en inblick hur en lägenhet kan renoveras med en känsla av att behålla med en förbättring av den originalstil som lägenheten hade ifrån sitt ursprungsskick.
Att även utföra moderna bekvämligheter som kan mätas med dagens standard i lägenhetens andra del.

Vi börjar från början, och visar lite ursprungsbilder.

Lägenheten har inte haft något underhåll det senaste decenniet.
Fördel med detta är att tiden har stått still.
Nu ska hälften av lägenheten rustas upp och få sitt underhåll med försiktighet, så att ursprungsskicket kan bibehållas.
Den andra halvan ska innehålla de moderna bekvämligheter som vi har idag. 

 

Toaletten ska göras om till badrum.