Att skapa ett tidsenligt staket som passar in både på platsen och fastigheten har vi utfört här i denna by.

Staketet ut mot gatan
Den nya till vänster enl önskemål som tillverkades 2011, samt den befintliga till höger som tillverkades 2002